Skoči na glavno vsebino

DIJAKI

DOPOLDANSKA MALICA

Od 6. 5. 2024 dalje deluje nova spletna rešitev za odjavo oz prijavo malice mojaMalica

Odjave oz prijave malice so možne najkasneje do 8. ure zjutraj za isti dan. Odjave in ponovne prijave za naslednji mesec je mogoče urejati med 28. in 30/31. v tekočem mesecu (npr.: od 28. 5. dalje lahko urejate odjave in ponovne prijave za mesec junij itd …).

 

Cena malice: 3,60 €

Subvencija malice

Upravičenci do subvencije malice so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana. O priznanju pravice ter obdobju upravičenosti odloča pristojni CSD v skladu z veljavno zakonodajo.

– za prejemnika 70% subvencije znaša 2,52 €
– za prejemnika 40% subvencije znaša 1,44 €

Redno spremljajte prevzem malice in v primeru nejasnosti oz napak čim prej pokličite v računovodstvo šole na tel. št. 05/36 64 127 ali pišete na e-mail naslov racunovodstvo@ss-venopilon.si. Napake želimo odpraviti pred izstavitvijo položnice, saj se reklamacije po izvedenem obračunu veliko težje rešuje.

Neodjavljeno ali prepozno odjavljeno malico so starši dolžni plačati v celoti. Malico je potrebno odjaviti tudi v primeru, če je vaš otrok upravičen do subvencije malice. V nasprotnem primeru boste morali neodjavljeno malico plačati v celoti.

 

Dostopnost