Skoči na glavno vsebino

DIJAKI

 

a) Malica/topli obrok:

 

b) Odjava malice:

Najkasneje do 8. ure zjutraj za isti dan izključno:
– na telefonsko številko: 05 3664 127 ali
– preko e-pošte: odjavaobroka@ss-venopilon.si

Prosimo, da se teh načinov odjav držite, v nasprotnem primeru le te ne bodo upoštevane. Neodjavljene ali prepozno odjavljene obroke so starši dolžni plačati v celoti. Malico je potrebno odjaviti tudi v primeru, če je vaš otrok upravičen do subvencije malice. V nasprotnem primeru boste morali neodjavljene obroke plačati v celoti.

Cena malice: 3,60 €
– za prejemnika 70% subvencije znaša 2,52 €
– za prejemnika 40% subvencije znaša 1,44 €

Subvencija malice pripada dijakom, ki

  • se redno izobražujejo in
  • so prijavljeni na malico.

 

Posebni upravičenci do brezplačne malice in kosila

Dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, imajo pravico do brezplačne malice. Do brezplačne malice so upravičeni dijaki, ki:

  • so prosilci za azil,
  • so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.
    Pravica nastopi ob prijavi na malico in centri za socialno delo za te učence in dijake ne izdajajo odločb.

c) Kosilo:

Cena kosila:  3,68 €

Dijak se lahko naročiti na kosilo po predhodnem dogovoru osebno v uradnih urah računovodstva šole ali na telefonsko številko 05 3664 127.

Dostopnost