Skoči na glavno vsebino

Izmenjava z Nizozemsko 2017/2018

Prvi del letošnje izmenjave s šolo na Nizozemskem smo poimenovali “100 let pozneje – mir?” Projekt je v okviru javnega razpisa za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v VIZ podprl Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Izvedli smo ga na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina v sodelovanju s Sint Maartenscollege iz Voorburga na Nizozemskem. Sodelovali smo tudi s Francoskim inštitutom Charles Nodier, z lokalno vodnico Barbaro Jejčič in podjetjem Cum Laude, s Primožem Marušičem oziroma Turističnim društvom 1. svit in s poznavalcem področja 1. svetovne vojne Juretom Mišigojem. V veliko pomoč so nam bili tudi: Občina Miren-Kostanjevica, Občina Ajdovščina in avtobusno podjetje Avrigo. Seveda pa projekta ne bi mogli izpeljati brez dijakov in njihovih staršev ter naših strokovnih delavcev.

Leta 2018 praznujemo 100. obletnico konca 1. svetovne vojne. Poleg tega je Evropska unija leto 2018 proglasila za evropsko leto kulturne dediščine. Tudi v luči današnjega svetovnega dogajanja se nam zdi pomembno, da temu delu zgodovine posvetimo več pozornosti. Poseben izziv nam je predstavljalo vprašanje, kako se lotiti raziskovanja teme, ki je občutljiva in oddaljena, a nadvse pomembna za dojemanje razvoja svetovne zgodovine. Temo smo želeli približati dijakom, da bodo znali o njej kritično razmišljati. Prav tako smo jih želeli spodbuditi k aktivnemu evropskemu državljanstvu in mednarodnemu sodelovanju.

Tako smo za naslov projekta izbrali “100 let pozneje – mir?”. Njegova krovna tema je prva svetovna vojna v povezavi z lokalno in evropsko kulturno dediščino in aktualnimi svetovnimi konflikti. Osrednji dogodek projekta je prvi del izmenjave dijakov v šolskem letu 2017/18, ki jo že tretje leto izvajamo s partnersko šolo Sint-Maartenscollege na Nizozemskem. Slovenski in nizozemski dijaki so oktobra 2017 v Sloveniji teden dni raziskovali tematiko, in sicer v obliki dejavnosti na terenu ter v šoli. Spoznavali so svojo in tujo zgodovino ter kulturo, prav tako pa so ustvarjali rezultate, ki bodo pomembni za širšo lokalno skupnost.

Cilji projekta so bili:

 • seznanitev dijakov s situacijo in dogodki, ki so se v času 1. svetovne vojne odvijali na evropskih tleh
 • spoznavanje tem svetovnih konfliktov, odgovornosti v krajevnem in mednarodnem kontekstu, človekovih pravic, pravičnosti in demokracije
 • razvijanje spoštovanja občečloveških vrednot
 • spodbujanje medkulturnega dialoga
 • razvijanje socialnih kompetenc
 • razvijanje jezikovnih kompetenc in spoznavanje jezikovne raznovrstnosti
 • spoznavanje lastne in druge kulture ter zgodovine
 • ustvarjanje inovativnih učnih orodij za širšo rabo
 • razvijanje podjetniških veščin (izhajajoč iz potreb lokalnega okolja).

Dejavnosti in metode za doseganje ciljev projekta

Projektno delo je vključevalo:

 • Samostojno raziskovanje med projektnim delom, ekskurzija (voden ogled) na Sabotin, Cerje, Poti miru, Muzej prve svetovne vojne v Kobaridu
 • Delo s strokovnjakom Juretom Mišigojem, primerjava dogajanja na soški in zahodni fronti, raziskovanje vojnih migracij nekoč in danes
 • Delavnice: propaganda miru, orožje in bojni plini, migracije
 • Ustvarjanje končnih izdelkov in predstavitev le-teh: gledališka igra, družabna igra, instalacija, stop-motion animirani film, kemijski poskus, likovni izdelki
 • Reševanje medsebojnih konfliktov (vnaprej v obliki delavnice v Sloveniji in na Nizozemskem; med izmenjavo v obliki pogovora)

Dosegli smo naslednje rezultate:

 • Dijaki so spoznali zgodovinsko ozadje tako na slovenskem območju kot širše v Evropi.
 • Izvedli smo zaključno prireditev za celotno šolo in starše, kjer smo predstavili končne rezultate in izdelke.
 • Dijaki so ozavestili pomen prve svetovne vojne za razvoj svetovne in evropske zgodovine. Dogodek so raziskovali tudi v povezavi z aktualnimi svetovnimi konflikti. Izbor možnih projektnih skupin je vseboval:
 • položaj žensk
 • kemična orožja
 • prehrana
 • dileme vojaka
 • begunstvo nekoč in danes
 • primerjava bojišč zahodne in soške fronte
 • propaganda v vojni
 • znanje kot orodje za mir
 • vpliv vojne na naravo

 

 • Dijaki so med projektom razvijali zmožnosti timskega in projektnega sodelovanja. Začeli so komunicirati preko spleta tako med seboj kot z mentorjem, v času izmenjave pa so ustvarjali v mešanih skupinah z mentorjem. Ustvarjena je bila skupina na socialnem omrežju Facebook.
 • Dijaki so krepili veščino sporazumevanja v angleškem jeziku, saj je projekt v celoti potekal v angleščini, prav tako so se v angleščini izvedli vsi izdelki in zaključna prireditev.
 • Dijaki so med projektnim delom zasnovali aktivnosti in pripomočke, ki bodo primerni za nadaljnjo uporabo v lokalni skupnosti in za izpeljavo vzgojno-izobraževalnih učnih aktivnosti. Izdelali so družabno igro, gledališko predstavo, plakate, fotografije in učni list. Določeni izdelki so razstavljeni v prostorih muzeja Cerje.
 • Učitelji koordinatorji smo tekom projekta oblikovali smernice za izvedbo projektnega dela z mednarodno dimenzijo za pedagoške strokovne delavce. Izdelali smo navodila za projektno delo, navodila za izvedbo delavnice na temo “konfliktov med izmenjavo”, evalvacijske vprašalnike. Gradivo smo izmenjali tudi s partnersko šolo. Dokument za mentorje je bil ustvarjen v Google dokumentu, tako so lahko vsi prispevali k vsebini.
 • Starši sodelujočih dijakov so osvežili svoje znanje angleščine. Potekal je osvežitveni tečaj angleščine za starše, starši so se v prostem času družili z dijaki, obiskali so prireditev.
 • Dijaki so razvijali strokovno besedišče v domačem in tujem jeziku. Vsa ustvarjena gradiva so nastala v angleščini.
 • Razvili smo orodja, ki bodo omogočila povezovanje vzgoje in izobraževanja z lokalnim razvojem turizma. Razstavljeni izdelki na Cerju naj bi pripomogli k boljšemu poznavanju tovrstne tematike.
 • Izboljšali smo sodelovanje med partnerskima šolama in razvili možnosti za sodelovanje med našo šolo in lokalnimi partnerji. Med izmenjavo sta šoli enakopravno sodelovali, k uspehu projekta pa je pripomoglo tudi sodelovanje posameznikov in ustanov v šolskem okolju.

 

PILONOVCI NA NIZOZEMSKEM, marec 2018

Nedelja, 18. marec 2018

V nedeljo smo se se pred kosilom izpred šole odpeljali na brniško letališče. Mnogi med nami smo se z letalom peljali prvič. Takoj po vzletu nas je nad oblaki pozdravilo sonce, ki nas je spremljalo vso pot do Amsterdama. Na amsterdamskem letališču so nas pričakali nizozemski partnerji s starši in nas odpeljali na svoje domove. Srečanje z dijaki, ki smo jih gostili v oktobru, je bilo za vse vznemirljivo, saj smo nestrpno pričakovali nove dogodivščine, obenem pa odganjali strah, da bi slo kaj narobe. Takoj po prihodu smo občutili tudi očitno razliko med deželama – Nizozemska je zagotovo hladnejša kot Slovenija, saj so bile temperature kljub sončnemu vremenu resnično zimske. (David Štor, 2. e)

Ponedeljek, 19. marec 2018

Ob 8.30 smo se vsi udeleženci zbrali v šolski avli, kjer sta nas nagovorili ravnateljica šole Sint-Maartens college in predstavnica lokalne skupnosti Voorburga. V učilnicah smo nato začeli s projektnim delom na temo trajnostnega razvoja. Vsaka skupina ima svojo temo, ki smo si jo pred začetkom izmenjave že izbrali. Raziskujemo trgovine ponovne rabe, recikliranje, prehranjevanje, ki upošteva načela trajnstnega razvoja, zeleno gradnjo … Po končanem projektnem delu smo se odpravili v Scheveningen, kjer smo imeli organizirano popoldne. Razdelili smo se v skupine, ki so štele od 6 do 10 članov in se povezali z elastiko. Morali smo teči kilometer po peščeni plaži, na koncu smo dobili zaslužen posladek, sladkorno paličico. Preostanek dneva so organizirale družine, pri katerih dijaki spimo. (Tine Kočevar, 2. a)

Torek, 21. marec 2018

Dan smo začeli v šoli z delom na naših projektih, pri čemer so man pomagali nizozemski in slovenski učitelji. Po odmoru smo imeli še nekaj časa za delo, potem pa smo se odpravili proti centru mesta Haag, kjer smo si v sklopu igrice, ki so jo pripravili naši gostitelji, ogledali mesto, spomenik Viljemu Oranskemu, znacilne nizozemske mline na veter, moderno centralno metro postajo Haaga ter prelepo grascino kjer je sedez parlamenta, navduseni pa smo bili tudi nad prelepo opecnato stolpnico, ki je sedez ministrstva za pravosodje. Po tem smo se vsi skupaj odpravili v Scheveningen, obmorsko mesto, ki je bilo nekdaj vas, zdaj pa je podaljšek mesta Haag. Tu smo bovlali z dijaki drugih držav (Španije, Poljske in Avstrije),  ki so prav tako vključeni v izmenjavo. Dan smo zaključili vsak po svoje, nekateri so odšli na sprehod po dolgi peščeni plaži, drugi so večer preživeli ob slastnih jedeh obmorskih restavracij, spet drugi so si ogledali filme. Dan smo zaključili z vedenjem, da nas jutri čaka obisk še enega prelepega nizozemskega mesta, Amsterdama. (Teo Stupar, 2. a)

Sreda, 21. marec 2018

V sredo smo dijaki s svojimi partnerji obiskali prestolnico Nizozemske – Amsterdam. Prvi postanek smo naredili v nacionalnem muzeju Rijks, kjer smo si ogledali znana umetniška dela, predvsem smo bili navdušeni nad Rembrandtovima slikama Nočna straža in Judovska nevesta ter Vermeerjevo Mlekarico, občudovali pa smo tudi druge zanimive zgodovinske predmete. Sledil je sprehod po mestu, kjer smo spoznavali nizozemsko kulturo in arhitekturo. Velik vtis na nas je naredila infrastruktura mesta, saj je mesto povezano v estetsko celoto. Amsterdamčani so se nam zdeli prijazni in gostoljubni, srečali smo sicer tudi nekaj čemernih posameznikov, ki pa nam niso pokvarili dneva. V mestu so kolesa povsod, kamor seže pogled, saj Nizozemci radi potujejo s kolesi, za razliko od Slovencev, ki tudi na kratke razdalje potujemo z avtomobili. Amsterdam smo si pred odhodom ogledali še na vožnji z ladjico po kanalih. Mesto smo prijetno utrujeni zapustili polni novih izkušenj in spominov. (Taja Pelicon, 2. a)


Četrtek, 22. marec 2018

Danes smo prvič občutili vožnjo s kolesom po dežju. Vsi mokri smo prišli v šolo, kjer smo nadaljevali projektno delo. Vsaka skupina je delo predstavila profesorjem, ki so nam s povratno informacijo dali vedeti, kaj še lahko izboljšamo. Po opravljenem delu je sledilo veliko zabave. Odpravili smo se na lasergaming, kar je večina izkusila prvič. Gre za igro, podobno paintballu, kjer dve skupini skušata ohraniti svoje ozemlje in življenje ter tako zmagati. Po napornih 2 urnih bitkah smo se s partnerji odpravili domov, kjer smo večerjali z družinami. (Katarina Kante, 2. a)

Petek, 21. marec 2018

Na današnji dan, zadnji dan dela na projektu, smo večino časa preživeli v šoli ter izpolnjevali zadnje podrobnosti naših predstavitev. Po končanem delu smo si popoldan vzeli čas za počitek ter se pripravili na našo večerno predstavitev pred starši in učitelji. Vse skupine so se zelo dobro odrezale. Profesorji so izbrali predstavitev, ki je predstavljala izmenjavo z določeno državo. Na naši izmenjavi so izbrali skupino Blaža Boneta ter Jana Mikuša s partnerjema, ki so jo nato predstavili pred učenci vseh sodelujočih držav (Poljske, Avstrije, Španije, Slovenije in Nizozemske) ter starši nizozemskih učencev. Pripravili so nam zelo zabaven in poučen video, ob katerem smo se tudi nasmejali. Po napornem dnevu smo bili ponosni na svoje delo ter veseli, da sta pred nami še dva dneva Nizozemske, ki ju bomo izkoristili zgolj za zabavo. (Tina Semič, Ajla Đerzić in Karolina Šavli, 2. a)

Sobota, 24. marec 2018

V soboto smo imeli prosti dan z družinami. Večina nas je obiskala Rotterdam,  ki velja za drugo največje nizozemsko mesto, poznano tudi po največjem pristanišču v Evropi, ki je drugo najbolj zaposleno na svetu. Že v srednjem veku je Rotterdam veljal za cvetoče trgovsko središče, kar se je ohranilo vse do danes. Sprehodili smo se po tržnici, na kateri smo kupili stroopwaflje in se z njimi posladkali, nekaj pa smo jih seveda shranili tudi za domov. Tržnica je poseben gradbeni dosežek, saj njen obod predstavljajo stanovanja. V Rotterdamu smo videli celo stadion ekipe Feyenoord. Čez reko smo se popeljali z vodnim taksijem in zadnji dan na Nizozemskem se je zaključil popolno. Ta dan se nam je še posebej vtisnil v spomin, saj smo zvečer imeli tudi zabavo pri teniškem klubu. (Blaž Bone, 2. a)

Nedelja, 25. marec 2018

Že v dopoldanskih urah smo se s svojimi nizozemskimi partnerji in njihovimi starši odpravili na letališče Schiphol, kjer smo se zbrali in se po tednu polnem dogodivščin in novih izkušenj poslovili od novih prijateljev. Slovo je bilo za marsikoga težko, četudi smo se vsi želeli vrniti k domačim. Pred odhodom na letalo smo imeli še nekaj časa za nakup zadnjih spominkov. Imeli smo srečo, saj je naš let ves čas spremljalo sončno in jasno vreme. Po pristanku na ljubljanskem letališču smo se z avtobusom odpravili proti Ajdovščini, kjer so nas pričakali starši. Utrujeni, a izjemno zadovoljni bomo svoje vtise o intenzivnem tednu urejali vsaj še nekaj časa. (Rebeka Hvala, 2. a)

Galerija izmenjave na Nizozemskem, marec 2018

THE DUTCH IN SLOVENIA, october 2017

The Dutch among us

Hello! We are second grade students from Veno Pilon Secondary School. Our school is located in Ajdovščina, which is a small town in the west of Slovenia. There are two different programmes in our school; grammar school and a school for kindergarten teachers.

28 students (15 girls and 13 boys) from our class decided to take part in the exchange programme with Saint Maarten College from the Netherlands. We named the project  100 years later – Peace? This year we celebrate the 100th anniversary of the beginning of the Isonzo Front (the Battles of the Isonzo). We are going to discuss this topic with our Dutch friends who are staying with us from 22nd to 29th October 2017. Since we are all approximately of the same age (16), we appreciate the time we are going to spend together, and are looking forward to making new friendships.          

Hello, we are 4th grade students from Saint Maarten college, which is located in Voorburg. It is a small town nearby the Hague at the west coast of Holland. Our school is only a secondary school.
There are 27 students in our class; 16 boys and 11 girls. We are staying in Slovenia from 22 October till 29 October. Everyone is 15/16 years old. The main goal of the exchange is to learn about other cultures.

Throughout this week different groups will learn about the many aspects of World War 1. At the end of the week all the groups will give a presentation about what they learned. The goal of this exchange programme is not only for us to learn about World War 1 but also to get a better international understanding of each other’s culture.

Sunday – 22nd October, The Arrival of the Dutch

On October 22nd at 10.30am our Dutch friends gathered at Rotterdam airport. Their flight was at 12.45pm and they arrived in Venice at 14.30pm. They started their journey by bus at around 3pm but unfortunately, on the way to Slovenia the bus broke down. Our friends and their mentor teachers had to wait more than  2 hours for a new bus. At 7.30pm they finally  arrived in Ajdovščina, where  our families and we were  waiting for them. After that we picked our exchange partners and went home.

Here are the pictures od today.

Monday – 23nd October, A visit to Cerje

On the 23rd of October we gathered at school at 8am. Our headmaster welcomed the Dutch students at school. Then we took a bus to Cerje; a place with a defence tower that serves as a museum now. We had a guide named Barbara, who led us through the tower. She told us a lot of information about WWI, which we can use in our project. However, we found it difficult to concentrate on  all the details which the guide used in her presentation and some of us couldn’t really follow her anymore. Then we walked to the cave located about 2 kilometres from the tower. The whole group went inside and the guide gave us some information about the cave. As we became really hungry, we had a pizza together before we went to the museum. At 3.30pm we took the bus and we all went home. There we spent time with our exchange partners. We were informed about the cruelty and atrocities of World War 1 and we hope that we have learnt enough from our history that moments like this will not happen again.

Here are the pictures of today.

Tuesday – 24nd October, Sabotin and Soča fun park

On the 24th of October we gathered at 8am at school. First we spent two hours working on the project and then we went to the Soča Fun Park in Solkan. We were  divided into two smaller groups. The first group went to the Soča Fun Park, where we could climb between the trees. We needed sportshoes and a harness for it. It was really fun but some people also thought it was a bit scary because they’re afraid of heights. The other group went to a museum first, which was on the top of Sabotin, a mountain with a very nice view of the river Soča. A guide led us through a lot of caves which were used by soldiers in World War 1.They were used as a base and a place for sleeping. We saw how difficult life the soldiers had, and we almost felt the fear when we were walking through the caves.

Here are the pictures of today.

Wednesday – 25th October, Working on the Project

On the 25th of October we had a project day at our school. We started working on our projects at 8am and finished at 2pm. All groups were assigned to finish the tasks of their group for the final presentation on Friday. Some groups were carving boards for the board game or writing a poem about WW1, while others were doing  experiments. They were building smoke bombs, which were used during the war. In the afternoon we had a chance to show our Dutch partners the most interesting parts of our country. Some families took our new friends to the seaside, others showed them the Postojna cave. Those who were in Postojna cave really enjoyed the train, and they were really happy that they had a chance to see one of the most famous caves in the world. The others who went to the beach were really lucky for the sunny weather because they could see a beautiful sunset.It was fun, but at the end of the day we were all very tired and ready to go to bed straightaway.

Here are the pictures of today. 

Thursday- 26th October, A Day in Kobarid and Tolmin

On the 26th of October we went to Kobarid and Tolmin. At first we stopped at Italian Kostnica near Kobarid. Kostnica is a  monument located  next to the church of St. Anton. It was built in honour of Italian soldiers who fought and lost their lives in WW1. Our guide Boštjan asked us if the war ever really stopped. He made us think hard and try to find an answer. We think that the war will never really stop because people will always have different opinions. After that the guide led us to the museum where we had a chance to see military equipment from WW1. At the museum we also watched a movie about the  Isonzo front. Then we went to the Tolmin Gorge where we saw the Soča with its crystal clear water. We had an amazing view which was breathtaking.

Here are the pictures of today.

Friday – 27th October, A project day and our final presentations

On the 27th of October we had another project day at school. We were preparing materials for the final presentation we had that afternoon. In the morning we were nervous because we were not sure whether we will finish our task in time or not. However, we worked hard and helped each other, so we managed to complete our tasks early enough.  In the afternoon we presented our projects to each other and our parents.

In the eleven  presentations from different groups we learnt new things about the First World War from different aspects. We enjoyed watching a stop motion movie and  listening to an interview with a young historian and collector of war weapons Mr. Mišigoj.

Some groups compared the time 100 years ago and modern times. The differences were obvious: life in the war was harsh, people were starving, suffering from illnesses which we even don’t know anymore. One group baked  even a simple cake made from corn flour which only a few  people could afford at that time. We found out that even the countryside was slightly different at that time. There was little vegetation on Mount Sabotin, as it was affected by war. However, not only the nature, but also people wounded in battles felt terrible pains, especially if they were caused by chemical weapons. One group investigated the effects of different chemicals on the  human body, and they even built a smoke bomb. Of course, they did that in a laboratory, in a safe way under the supervision of their mentor.

On the other hand, one group compared the Isonzo Battle and other battles around Europe, and they found out that wars don’t bring anything good to anybody. We could also test our knowledge about WW1 with a quiz which was prepared by one of the groups. And there was another group which studied propaganda used during the war, which promoted war. However, they created their own posters promoting peace. Despite the harsh time  during the war, people appreciated art, and so did some of the groups in our project. We listened to a recital  and a piece of music about war and peace.

From all our presentations we could learn that not war but peace, friendship and tolerance should be promoted, which was certainly exactly what we did  this week. At the end of the presentation we spent some time together with our parents and mentors, and we  were all proud of our projects.

Here are the pictures of today.

Saturday- 28th October; A Day in Ljubljana

Before the departure of our Dutch friends, we wanted to show them the capital of Slovenia – Ljubljana, where there are many interesting things to see and experience. We visited the most famous attractions and felt the pulse of  a typical  Saturday morning  in the city.

Since we don’t have much energy left, let the photos speak instead of us.

Here are the pictures of today.

Sunday – 29th October – Time to Say Goodbye

The week is over, the project is completed, and our Dutch friends have already left us and Slovenia. Let’s wish them a nice and safe journey back home. However, our friendship is far from being over, it will continue in the future and  become even stronger when we meet again in the Netherlands in spring.

We are sure  we achieved what we planned – to make new friendships, to learn new things about the past and appreciate the things we have today. Making solid friendships, respecting each other and forgiving our mistakes can be much stronger and more powerful than any war. Goodbye in the Netherlands!

Here are the pictures of today.

 

 

Dostopnost