Dijaška skupnost

Predsednik dijaške skupnosti:  Toni Štrancar, 4. b

Namestnica predsednika dijaške skupnosti: Laura Brecelj, 4. b

Predstavnika dijakov v Svetu šole: Kristina Trampuž, 3. a in Špelca Pelicon, 3. e

Predstavnica dijakov v upravnem odboru šolskega sklada: Daša Mlakar, 3. č

Predstavnica dijakov v komisiji za kakovost: Nika Rojc, 2. a

Mentorici: Tatjana Antonac, prof., in Laura Brataševec, mag. slov.

Člani dijaške skupnosti v šolskem letu 2021/2022:
 • 1. a:  Anže Saksida, Jure Brežan
 • 1. č: Sara Golob, Lana Gregorčič, Nika Koren
 • 1. d: Eva Barbara Mihelj, Lia Mandić
 • 1. e: Žan Gorjan, Taja Masten
 • 2. a: Lana Horvat, Nika Rojc
 • 2. b: Natalija Bajc, Larisa Koren
 • 2. č: Lara Kavčič, Maja Renčelj
 • 2. d: Lia Bajec, Erin Pregelj
 • 2. e: Zoja Volk, Naja Pajntar
 • 3. a: Kristina Trampuž, Neža Stopar
 • 3. b: Teo Šinkovec, Svit Panič Nardin
 • 3. č: Daša Mlakar, Marija Kralj
 • 3. d: Arbenita Gashi, Alina Tanjić
 • 3. e: Patricija Bevk, Matjaž Bunc
 • 4. a: Katjuša Kopačin, Matic Curk
 • 4. b: Laura Brecelj, Toni Štrancar
 • 4. č: Pia Brecelj, Brina Orlič
 • 4. d: Taja Nabergoj, Rok Berginc
 • 4. e: Staša Riservato, Nika Bezjak

Dijaška skupnost Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina je organizirana skupnost dijakov na ravni šole, zajema oddelka gimnazije in predšolske vzgoje ter se povezuje v Dijaško organizacijo Slovenije (DOS). Dijaško skupnost na šoli organizirajo predstavnika skupnosti in mentorici, sestavljajo pa jo predstavniki dijakov vsakega razreda. Srečanja predvidoma potekajo enkrat mesečno v času pouka.

Nameni dijaške skupnosti Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina so aktivno razreševanje šolske problematike, izboljševanje in posodabljanje šole kot prostora, v katerem se vsak posameznik razvija, raste in pridobiva ustrezno znanje in veščine, ter krepitev pripadnosti šoli. Ob tem imajo dijaki možnost aktivno sodelovati z vodstvom šole, učitelji in starši. Z aktivnostjo v drugih temeljnih organih šole (Svet šole, Dijaška organizacija Slovenije) se predstavniki aktivno zavzemajo za želje in potrebe dijakov. Pravice in dolžnosti članov dijaške skupnosti so opredeljene v dokumentu Pravilnik šolske dijaške skupnosti, sprotne informacije o poteku posameznih srečanj so dostopne v zapisnikih.

Za dijakove pravice v okviru Dijaške organizacije Slovenija skrbi Varuh dijakovih pravic: Matej Svetina

 telefonska številka:  +386 31 896 859 ali 040 818 168
e-pošta: varuh@dijaska.org

Varuh dijakovih pravic dijakom pomaga pri reševanju njihovih problemov znotraj in izven šole. Varuh se vključuje tudi v razprave, posvete in debate povezane s socialno in izobraževalno politiko. Varuh dijakovih pravic je dijakom na voljo, če imajo kakršnokoli vprašanje v zvezi z učnim in izobraževalnim procesom ali pravicami v okviru šole, ponuja pa tudi svetovanje dijakom.

 

Share on FacebookShare on Google+