Skoči na glavno vsebino

Dijaška skupnost

Predsednica dijaške skupnosti: Nika Rojc, 4. a

Namestnik predsednice dijaške skupnosti: Nejc Franko, 3. d

Predstavnika dijakov v Svetu šole: Kristina Trampuž, 4. a, in Nejc Franko, 3. d

Predstavnica dijakov za šolski sklad: Živa Plešnar, 4. b

Predstavnica dijakov v komisiji za kakovost: Nika Rojc, 4. a

Mentorica: Pavlina Margon, prof.

Člani dijaške skupnosti v šolskem letu 2023/2024:

 • 1. a: Daša Černigoj in Lan Uršič
 • 1. b:  Sara Kopatin in Valentin Bajc
 • 1. č Grandič Erika in Nika Antonič
 • 1. d: Tisa Kržišnik in Vita Čeč
 • 1. e: Natalija Plahuta in Lan Blaško
 • 2. a: Mila Škrlj in Zala Prah
 • 2. b:  Anika Tratnik in Maruša Samec
 • 2. č: Nika Čotar in Nuša Berginc
 • 2. d: Lana Pejakić in Enia Testen
 • 2. e: Jakob Prinčič in Lara Mužič
 • 3. a: Tristan Semenič in Teo Ličen
 • 3. č: Aleša Gvardjančič in Urban Antonič
 • 3. d: Nejc Franko in Kristina Jamšček
 • 3. e: Taja Masten in Tana Lazar
 • 4. a: Lana Horvat in Nika Rojc
 • 4. b: Manja Praček in Živa Plešnar
 • 4. č: Maruša Bončina in Maja Jež
 • 4. d: Ivana Lišter in Lia Bajec
 • 4. e: Naja Pajntar in Nika Makuc

Dijaška skupnost Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina je organizirana skupnost dijakov na ravni šole, zajema oddelka gimnazije in predšolske vzgoje ter se povezuje v Dijaško organizacijo Slovenije (DOS). Dijaško skupnost na šoli organizirajo predstavnika skupnosti in mentorici, sestavljajo pa jo predstavniki dijakov vsakega razreda. Srečanja predvidoma potekajo enkrat mesečno v času pouka.

Nameni dijaške skupnosti Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina so aktivno razreševanje šolske problematike, izboljševanje in posodabljanje šole kot prostora, v katerem se vsak posameznik razvija, raste in pridobiva ustrezno znanje in veščine, ter krepitev pripadnosti šoli. Ob tem imajo dijaki možnost aktivno sodelovati z vodstvom šole, učitelji in starši. Z aktivnostjo v drugih temeljnih organih šole (Svet šole, Dijaška organizacija Slovenije) se predstavniki aktivno zavzemajo za želje in potrebe dijakov. Pravice in dolžnosti članov dijaške skupnosti so opredeljene v dokumentu Pravilnik šolske dijaške skupnosti, sprotne informacije o poteku posameznih srečanj so dostopne v zapisnikih.

Za dijakove pravice v okviru Dijaške organizacije Slovenija skrbi Varuh dijakovih pravic: Simon Trussevich.

 telefonska številka: +386 64 267 646
e-pošta: varuh@dijaska.org

Varuh dijakovih pravic dijakom pomaga pri reševanju njihovih problemov znotraj in izven šole. Varuh se vključuje tudi v razprave, posvete in debate povezane s socialno in izobraževalno politiko. Varuh dijakovih pravic je dijakom na voljo, če imajo kakršnokoli vprašanje v zvezi z učnim in izobraževalnim procesom ali pravicami v okviru šole, ponuja pa tudi svetovanje dijakom.

 

Dostopnost