Skoči na glavno vsebino

Je 4-letni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, daje poklic in omogoča tudi nadaljnje izobraževanje. Poklic zahteva od dijaka določene osebnostne lastnosti: komunikativnost, ustvarjalnost na likovnem, glasbenem in plesnem področju ter veselje do dela z otroki. Poklic je primeren tudi za fante. Izobraževanje traja 4 letaPogoj za vključitev v programV izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Predmetnik

Predmetnik najdete na povezavi.

Zaključek

Pri poklicni maturi morajo dijaki/nje nabrati 4 kreditne točke.

Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz predmeta Vzgoja predšolskih otrok( ki je sestavljen iz 4 modulov)

Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastopi in zagovor.

Nadaljevanje izobraževanja: Dijak, ki je opravil poklicno maturo, se lahko zaposli ali pa nadaljuje izobraževanje na:

  • visokem strokovnem programu Predšolska vzgoja (3 leta),
  • ostalih visokih strokovnih programih (3 leta),
  • na mnogih univerzitetnih študijih (po opravljenem enem predmetu na splošni maturi)
  • po enoletnem maturitetnem tečaju in maturi je možen tudi študij na vseh univerzitetnih študijih.

Možnosti nadaljnjega študija

Predstavitvena knjižica Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

Nastopi in delavnice za vrtce, Dan mladih v Ajdovščini

Športni tabor, Bohinj

Interesne dejavnosti, Radosti na snegu

Kreativne učne ure, Svetovni dan matematike

Ekskurzije, Dunaj

Učenje instrumenta, klavir

Športne aktivnosti v bližnji okolici, Izvir reke Hubelj

Praksa v tujini, Portugalska

Prirejanje razstav, grajska galerija

Ustvarjalnost, Izbirni predmet Likovno izražanje

Maturantska ekskurzija, Grčija

Sodelovanje na šolskih prireditvah

Dostopnost