Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

 

Delovanje šolskega sklada je urejeno s Pravili šolskega sklada Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Sredstva, zbrana v šolskem skladu, namenjamo predvsem za reševanje socialnih stisk dijakov, občasno pa tudi za zagotavljane nadstandardne opreme in storitev. O porabi sredstev odloča upravni odbor šolskega sklada, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev, zaposlenih in dijakov.

PRISPEVKI V ŠOLSKI SKLAD

Sredstva se v šolski sklad zbirajo s prostovoljnimi prispevki ter donacijami. Prostovoljni prispevek ali donacijo se lahko nakaže na TRR: SI 56 0110 0603 0696 449, sklic: SI 00 55

Donacija dela sredstev iz naslova dohodnine

Z novelo Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju (ZOFVI) je omogočeno, da so tudi šolski skladi prejemniki dela sredstev iz naslova dohodnine. Posamezniki lahko svojo namero uredijo na naslednja načina:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
  • osebno ali po pošti na predpisanem obrazcu, ki ga posredujete pristojnemu finančnemu uradu.
POMOČ IZ ŠOLSKEGA SKLADA

Prošnjo za pomoč iz šolskega sklada lahko starši oddajo v tajništvo šole na spodnjem obrazcu.

 

 

Dostopnost