Skoči na glavno vsebino

Nagovor ravnatelja

Pozdravljeni na spletni strani Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina!

Na naši šoli imamo dva odlična programa: Gimnazija in Predšolska vzgoja, odrasli pa se lahko vključijo v program Izobraževanja odraslih. Dijaki iz oddaljenih krajev lahko bivajo v dijaškem domu, ki je sestavni del naše šole.

Zaposleni se zavedamo pomena strokovnega podajanja snovi in priprave dijakov na uspešen zaključek izobraževanja. Za to poskrbimo s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem. Poleg tega je danes pomembno, da mlade v času šolanja opremimo z ustreznimi kompetencami za dejavno vključevanje v družbo po zaključenem izobraževanju. Mladi v tem obdobju lahko zelo razlikujejo po predznanju, sposobnostih in interesih. Zato na šoli spodbujamo in izvajamo učno diferenciacijo in individualizacijo tako pri pouku kot pri izvajanju dejavnosti s področja izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti.

Pomembna naloga šole je, da v času izobraževanja mladi spoznajo, kaj jih v življenju veseli, v čem so dobri in kako lahko svoje sposobnosti čim bolje razvijejo. Dijaki so za svoj uspeh v veliki meri odgovorni sami, učitelji smo na štiriletni skupni poti, le njihovi pomembni usmerjevalci. Z nalogami in zadolžitvami, jim zagotavljamo čim boljši uspeh ob zaključku  njihovega izobraževanja, navdušenje nad spoznavanjem in raziskovanjem novega ter izkušnje, ki jih opremljajo za življenje.

Šola ima 70-letno zgodovino obstoja. Uspešnost naše šole dokazujejo številni zlati maturanti, doktorji znanosti in uspešni gospodarstveniki. Nočemo pa se zadovoljiti le z uspešno in pestro zgodovino šole, ampak se aktivno vključujemo v nove državne in mednarodne projekte ter sklepamo pomembna partnerstva v evropskem prostoru.

Vesel sem, da se naši dijaki vključujejo tudi v druge športne, kulturne in raziskovalne dejavnosti. Zaposleni in dijaki se soočamo z novimi izzivi in jih radi sprejemamo.

Andrej Rutar

Dostopnost