Organiziranost

Razredna skupnost

Izvoli predsednika in predstavnika dijakov, ki predstavljata razredne interese v dijaški skupnosti, tajnika ter blagajnika, ki ureja denarne zadeve razreda. Po potrebi razredne skupnosti predlagajo svoje predstavnike v razne komisije (šolski sklad, komisija za kakovost) in predstavnika v KAŠ.

Dijaška skupnost

Je organizirana in deluje v skladu s svojimi pravili. Daje predloge in pobude: ravnatelju, učiteljskemu zboru in svetu staršev.

a) Dijaki:

  • Z dvema predstavnikoma delujejo v Svetu šole.
  • Predstavnik dijakov sodeluje v parlamentu Dijaške organizacije Slovenije.
  • Sodelujejo tudi s KAŠ-em in zskupinska organizacijo ŠOU – dijaška sekcija.

b) Preko dijaške skupnosti se izvaja:

  • dežurstvo dijakov,
  • urejanje oglasne deske,
  • organiziranje fotografiranja oddelkov,
  • urejanje dijaških izkaznic ter
  • skrb za izbor šolskega zvonca.

Vsak dijak ima dijaško izkaznico. Mentorica dijaške skupnosti je: Tatjana Antonac, prof. (antonac.tatjana@ss-venopilon.si).

Varuh dijakovih pravic

Varuh dijakovih pravic dijakom pomaga pri reševanju njihovih problemov znotraj šole. Varuh se vključuje tudi v razprave, povezane s socialno in izobraževalno politiko. Varuh dijakovih pravic je dijakom na voljo, če imajo kakršno koli vprašanje v zvezi z učnim in izobraževalnim procesom ali pravicami in težavami v okviru šole.

Varuhinja dijakovih pravic je Karmen Strah (e-pošta: varuh@dijaska.org, mob. tel.: 051 247 777).

Share on FacebookShare on Google+